Frivillig Gladmat

Vi søker frivillige til Gladmatfestivalen 2015. Les mer og meld deg på her.

Om Gladmat

Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur, en arena hvor forbrukere og foredlere av mat møtes. Gladmat er den ledende matfestivalen, både i Norge og Norden, og skal fremme publikums interesse for mat og matkultur. I 2015 arrangeres festivalen for 17. år på rad. Gladmat ønsker å vise frem nisjeprodukter, råvarer og det siste innen trender. Samtidig søkes deltakere som representerer lokale kvalitetsprodukter med unike historier. Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur. Festivalen trekker opptil 250.000 besøkende i løpet av fire dager, og får stor oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt

Goder som frivillig

Stiller du opp som frivillig vil du motta en rekke goder.

Generelle goder
- Invitasjon til Frivilligdagen 2016
- Frivilligpoeng
- Attest

Eksklusive goder for Gladmatstand NHS
- Egen t-skjorte

Eksklusivt for Gladmatmiddagen / Malt & Humle
- Egen piquet
- Goodiebag
- Frivilligfrokost
- Frivilligmiddag
- Frivilligfest
- Matbonger

Frivilligarbeid

Vi leter etter studenter som ønsker å delta som frivillig under Gladmatfestivalen i år. Vi har hovedsaklig behov for rivillige til tre forskjellige oppgaver.

Gladmatstand NHS
Som vanlig stiller NHS med stand på Gladmatfestival fra 10:00 til 21:00 hver dag. Som frivillig her skal du selge skolens egen Gladmatrett, hjelpe vår egen PhD stipendiat May Irene Furenes i sin innsamling av data til egen forskning og dele ut informasjon om skolens studier, forskning og spennende prosjekter. Du velger selv hvor lenge og hvilke dager du vil stille opp.

Gladmatmiddagen
Den årlige Gladmatmiddagen er en av festivalens største happenings, og her er det alltid behov for frivillige. Vi ønsker å stille opp med NHS-studenter som kan representere skolen under middagen. Arbeidstiden vil ca. være fra 19:00 til 24:00 hver dag. Du velger selv hvilke dager du ønsker å stille opp.

Malt & Humle
Vi trenger frivillige som kan selge billetter og hjelpe bryggerne som holder til i Malt & Humle, et eget konsept hvor norske bryggerier fra hele landet samles i ett telt, hvor gjestene kan snakke med representanter fra bryggeriene og lære mer om både ølkultur og konkrete brygg.

Servitør Gladmatmiddagen

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Malt & Humle

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Gladmatstand NHS

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Kommentar

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Fusjonen med HSH avsluttet

Et enstemmig UiS-styre vedtok 21. juni å avslutte fusjonsprosessen med HSH. Årsaken er at styret innser at HSH ikke i tilstrekkelig grad ønsker sammenslåing med UiS.

Styremøte UiS 21062015.jpg (rw_largeArt_1201)UiS-styret beklaget under dagens styremøte den manglende viljen ved HSH til å imøtekomme UiS-styrets forutsetninger for fusjon og en felles fusjonsplattform.

– UiS-styret har hele tiden vært positive til en fusjon med HSH og ønsket å få dette til. Derfor ville også et flertall i UiS-styret gå en siste runde med HSH for å få på plass en felles fusjonsplattform, sier rektor Marit Boyesen, som med vemod må innse at prosessen nå avsluttes.

Styrke UiS             
UiS-rektoren understreker at hun nå er opptatt av å se framover og å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi.

– UiS vil utnytte det potensialet som ligger i samarbeidet med IRIS og i konsortiet av Europas innovative universiteter, hvor UiS er eneste norske medlem, og fortsette arbeidet med å bygge fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

Marit Boyesen understreker at det kan være en fordel å være liten og effektiv med en tydelig profil som skiller UiS fra andre institusjoner i Norge i et nasjonalt landskap med stadig likere institusjoner.

Vurdering og vedtak
Et enstemmig styre vedtok å avslutte fusjonsprosessen og støttet universitetsdirektørens vurderinger i saksfremlegget: «Universitetsdirektøren tar til etterretning at tross styrets klare vedtak, har ikke partene klart å enes om en felles fusjonsplattform innen tidsfristens utløp.

Universitetsdirektøren registrerer at det er manglende vilje i HSH til å finne ordninger som styret ved UiS har satt som forutsetning for fusjon og et omforent innhold i en felles fusjonsplattform. Videre tar universitetsdirektøren på alvor den skepsis som finnes i fagmiljøer ved UiS for fusjonen.

Styret har vært opptatt av at det må følge med økt basisbevilgning til den kompetansehevingen som er påkrevd i en fusjonert enhet. Universitetsdirektøren kan ikke berolige styret med at det er gitt tilstrekkelig sikre signaler om dette fra Kunnskapsdepartementet.

Etter en totalvurdering mener universitetsdirektøren at en fusjon med HSH vil være et for stort risikoprosjekt for UiS og universitetets videre utvikling.

Basert på forannevnte faktorer ser ikke universitetsdirektøren at strukturreformens intensjon om høyere kvalitet i utdanning og forskning og mer robuste institusjoner blir innfridd ved en fusjon for UiS sitt vedkommende, særlig tatt i betraktning de skjerpede kvalitetskravene Stortinget har innført.

UiS oppfyller alene alle krav som er satt til akkreditering av studietilbud og som universitet. Universitetsdirektøren er nå opptatt av å få ro til å konsentrere virksomheten om å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi».

Les hele styresaken.