Ekstraordinært årsmøte/Extraordinary annual meeting

Det vil 18. oktober bli holdt et ekstraordinært årsmøte.
Alle studenter ved NHS har møte- og stemmerett.
Sakene som vil bli tatt opp er godkjenning av revidert budsjett og prøveordning med nye stillinger i arbeidsutvalget.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Søkerlister blir delt ut på møtet

On October 18 we will hold an extraordinary annual meeting
All students at NHS have meeting and voting rights.
The issues are approval of revised budget and a pilot project expanding the executive commettee.

Invitation to extraordinary annual meeting

Lists of applicants will be handed out at the meeting

Stillingsutlysninger til arbeidsutvalget/Advertisement of position in the Executive Committee

NHSU vil på et ekstraordinært årsmøte 18 oktober se på å utvide arbeidsutvalget. I den forbindelse søker vi kandidater til flere potensielle nye verv.
For mer informasjon om hvert enkelt verv, se stillingsannonsene.

Økonomiansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig
Faglig ansvarlig
Masterkoordinator

English:
At an extraordinary annual meeting NHSU will consider expanding the Executive Committee. With that in mind we are now looking for candidates for the position of Mastercoordinator. For more information see the job advertisement below.

Mastercoordinator

Vil du engasjerte deg i studentrådet?

Vil du engasjere deg i studentrådet?

English will follow

Hva er Studentrådet?

Studentrådet er det øverste valgte og bestemmende organet for studentene ved NHS. Det betyr at studentene i Studentrådet har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved instituttet. Studentrådet består av tillitsvalgte og varatillitsvalgte fra hver klasse innen følgende studieprogram:

 • Bachelor i Reiselivsledelse
 • Bachelor i Hotelledelse
 • Bachelor i Hotelledelse, y-veien
 • Ettårsstudium i Restaurantledelse
 • Master i Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse

Studentrådets oppgaver er å behandle og vedta saker som omhandler NHSU og skolens virksomhet, eller som er av stor betydning for studentene ved NHS. Noen av hovedoppgavene er emne- og programevaluering, kommunikasjon med instituttledelsen og generell drift av organisasjonen.
Ønsker du å bli med i Studentrådet?

Hver klasse stemmer frem sin egen tillitsvalgte og varatillitsvalgt. Alle de valgte representantene til Studentrådet har tale-, forslag- og stemmerett under møtene.

Ønsker du å stille som kandidat til tillitsvalgt eller varatillitsvalgt? Send en epost til: leder@nhsu.no innen 4. september

 

Do you want to get involved in the Student Council?

What is the Student Council?

The Student Council is the highest elected and controlling body for students at NHS. This means that students in the Student Council has the power to make decisions on behalf of all the students at the institute. The Student Council consists of representatives and alternate representatives of each class in the following study programs:

 • Bachelor in Tourism Management
 • Bachelor in Hotel Management
 • Bachelor in Hotel Management, y-veien
 • The one-year study in Restaurant Management
 • Master in International Hotel and Tourism Management

The Student Council’s duties are to process and adopt issues concerning NHSU and school activities, or are of great importance to students at NHS. Some of the main tasks is course and program evaluation, communication with the institute administration and general operation of the organization.

Do you want to join the Student Council?

Each class vote for their own representatives and alternate representative. All the members of the Student Council has speaking, proposal and voting rights during meetings.

Do you want to be a candidate for shop steward or alternate representative? Send an email to leder@nhsu.no by September 4th

 

 

Fadder 2016

Mens de fleste studenter landet over nyter sommerferien hjemme med familie og venner, er det fortsatt et knippe studenter som fortsatt jobber. Jeg snakker ikke om sommerjobben på den lokale kaféen, eller som crew på hurtigruta. Jeg snakker kontorjobb uten lønn. Mailer som skal sendes, bedrifter som skal mases på, og samarbeidspartnere man må møte over en kopp kaffe. Vi planlegger nemlig tidenes Fadderuke for NHS. Og vi trives godt med det.

Som Fadderledere for NHS har man de privilegiene at;
– Tidligere fadderledere har lagt et solid og godt grunnlag med rotfestede tradisjoner
– At bedrifter vil samarbeide med oss straks de hører vi er fra Norsk Hotellhøgskole
– At studentene ved NHS er ivrige med tanke på fadderuken, og vil stille opp som faddere og hjelpefaddere! (Mens noen linjeforeninger må utlove betaling for å stille opp som faddere, måtte vi i høst ha intervjuer for å plukke ut gruppeledere. Det gode vertskap – det er NHS!)

Dette gjør jobben så mye enklere for oss, og gir oss forutsetninger til å kunne planlegge en heidundrende uke med et fullspekket program!

Vi kan jo nevne noe av det som står på programmet her (i håp om å friste enda flere til å bli med som hjelpefaddere).

Etter å ha åpnet skoleåret på mandagen, gleder jeg meg til konsert med Katastrofe. De så jeg på festival i sommer, og stemningen var helt rå! Å oppholde seg i fadderteltet er dessuten en fin «kick-start», der man får et godt inntrykk av hvor stort arrangement man faktisk er med på, og kan bli kjent med flere på skolen.

Det jeg personlig er mest stolt av et at i år er vi med på å arrangere en av de store temafestene som avholdes i sentrum. Tirsdag kveld arrangeres «The Roaring Twenties»-Party. NHS- sin egen DJ, Oscar Casa, står for musikken – og det vil være mulig å ta bilder sammen med vennene sine foran en photo wall – med morsomme rekvisitter! Kostymepress er det heller ikke, – kom i et fint antrekk alá 20-tallets overklasse (inspirasjon: The Great Gatsby), eller et mer avslappende antrekk alá underklassen (som i Titanic).

Ellers blir bar-til-bar, som jeg selv er like spent på – da vi delegerte dette ansvaret til en gruppe med flinke og kreative sjeler! Rebusløp blir det også, i år noe mindre omfattende enn sist. Men jeg kan love deg at det er noen morsomme poster der – sånn at jeg nesten vil være med selv!

Den siste tingen jeg bare MÅ nevne som står på programmet er NHS-vorspielet, som i år vil finne sted på fredagen før skumpartyet. Da skal alle faddergruppene samles på NHS, til en BADEBALLFEST! Ja, du leste riktig. Jeg la nylig inn en bestilling på masse badeballer, så dette tror jeg blir helt fantastisk. Jeg kommer til å bli som et barn igjen. Jeg vil leke gris, med «one-tuch». Bli med da??

Til sist vil jeg bare hilse til min fadderleder-kollega Marte, som koser seg i sydlige strøk, og takke for at hun sto på mens jeg ravet rundt på festival i Finnmark. Vi er flinke til å gi stafettpinnen over til hverandre, og få jobben gjort. Kos deg masse, det fortjener du!

Mvh. Katrine Næss
Fadderleder 2016

Nye ledere på plass

 

UntitledMay Therese Heen (t.v.) og Mia Celine Dammen (t.h.)

Sist torsdag ble det holdt møte for valg av leder- og nestleder i både Arbeidsutvalget og Arrangementsutvalget.

Ny leder for Arbeidsutvalget er Mia Celine Dammen, mens ny nestleder er May Therese Heen. Begge de to påtroppende lederne sitter med erfaring fra organisasjonen, hvor Mia er nåværende tillitsvalgt og økonomiansvarlig, mens May er tillitsvalgt og styremedlem i Engasjertligaen.

De to vil ha ansvaret for den helhetlige utviklingen av organisasjonen fra det tidspunktet deres opplæring er fullført. Mer om de to nyvalgte og deres planer for året vil det komme mer informasjon om etterhvert.

Leder og nestleder

Nye ansikt i Arrangementsutvalget 

For Arrangementsutvalgets del ble Henriette Fivelstad valgt til ny leder, mens Julie Berg ble valgt til ny nestleder. De to vil ha hovedansvaret for planlegging og organisering av aktiviteter og arrangement i regi av organisasjonen det kommende året, deriblant den årlige studieturen.

De to vil ta over for Erlend Birkeland og Felicia Gulbrandsen som har sittet som leder og nestleder siden Arrangementsutvalget ble opprettet i 2014.

Vi gratulerer alle de nye lederne og gleder oss til å se hva fremtiden bringer!


Henriette Fivelstad (t.v.) og Julie Berg (t.h.)

Referat fra møtet finner man her

Hotelledelse 5. mest populære studie ved UiS

20150820_122252

Søkertallene fra Samordna Opptak er nå publisert på UiS sine nettsider. Universitetet i Stavanger har opplevd nye rekorder i antall søknader, noe som er svært gledelig for både universitetet og oss studenter. Jo flere, jo bedre!

Totalt var det 5916 primærsøkere ved alle de ulike studiene på UiS, en økning på over 4 % fra 2015.

Ekstra gledelig for oss, er det at mange ønsker å begynne på bachelorprogrammet i hotelledelse ved Norsk hotellhøgskole. Det betyr flere topp motiverte studenter, som ønsker en videre utdanning og karriere innenfor hotell- og restaurantbransjen!

Søkertall 2016

Skjermdump: UiS.no

Med 183 primærsøkere på 40 studieplasser, utgjør dette altså 4,6 primærsøkere per studieplass. Dette betyr at det er høy konkurranse for å komme inn på studiene nå til høsten!

Etter at kravet om bransjeerfaring ble fjernet fra 50 % av studieplassene ved bachelorstudiet i hotelledelse, kan det se ut som om dette har vært utslagsgivende for høye søknadstall.

Vi ser frem til å møte de heldige med studieplass til høsten!

Delta i AccorHotels Student Challenge!

AccorHotel er en fransk hotellkjede som er tilstedeværende i 94 land. Med over 3700 hoteller, er de en betydelig aktør innenfor internasjonal hotelldrift.

Hvert år har de en utfordring til hotellfagstudenter over hele verden. I år er temaet: F&B Innovation.

Accor Challenge 16

Frist for påmelding er onsdag 13. april. Da må du og ditt lag, på tre personer, ha levert inn første oppgave.

Første oppgave går ut på å lage en bildekollagé med en kort beskrivelse. Fra 14. til 28. april vil det være 300 bidrag ute på deres nettsider, hvorav 50 vinnere vil gå videre. Så vil jurymedlemmene velge ut 15 bidrag som går videre til del 2.

Disse 15 deltakerene skal så presentere sitt konsept i en 1,5 minutter lang film. Denne vil bli vurdert av juryen, og 5 lag får gå videre til finalen i Paris, hvor man får besøke hovedkontoret til Accor Hotels hvor du blant annet vil få muligheten til å møte toppledelsen i kjeden.

Førstepremien er en 3-4 dagers reise til en valgfri destinasjon i Europa!

For mer informasjon om konkurransen, vennligst se nettsiden til konkurransen: http://accorhotelstakeoff.com/

 

 

Saksdokumenter Årsmøte

Snart skal NHSU sitt årsmøte for 2015/2016 holdes og saksdokumentene nærmer seg ferdigskrevne. Under møtet vil dere som studenter få muligheten til å delta i avgjørelsene av organisasjonens drift og hva vi skal jobbe mot ut neste år, noe som vil ha stor påvirkning på hverdagen til alle studentene på skolen.

Under årsmøtet vil det også holdes valg av leder og nestledervervet i organisasjonen, samt leder i Arrangementsutvalget. Her vil de som stiller til valg holde en appell for de oppmøtte, og det er tilslutt disse studentene som bestemmer hvem som vil lede organisasjonen fremover.

Vi håper alle kan lese seg opp på de aktuelle sakene og delta aktivt på årsmøtet. Vel møtt!

Årsmøteprotokollen vil oppdateres på denne siden frem til en fullstendig årsmøteprotokoll kan publiseres. Beklageligvis er ikke alle dokumenter helt ferdige enda, men alt vil stå klart til årsmøtet.

Protokoll Årsmøte 2015/2016

Stillingsutlysning Nestleder NHSU

NHSU utlyser herved stillingen som nestleder i Norsk Hotellhøgskoles Union

Som nesteleder sitter du i ett kalenderår og med muligheten for å bli gjenvalgt. Du vil sammen med leder utgjøre det nyopprettede Arbeidsutvalget i NHSU som står for den daglige ledelsen av organisasjonen.
Med stillingen følger en rekke arbeidsoppgaver:
– Forberede saker til Studentrådets møter sammen med leder
– Ha løpende kontakt med ledelsen på NHS og andre studentorganisasjoner
– Kommunisere studentenes behov og ønsker til NHS
– Arrangere møter
– Følge opp fagpolitikken på NHS
– Koordinere valget tillitsvalgte og påse at det velges studentrepresentanter inn i Studentrådet hvert år
– Være leders stedfortreder
– Holde seg løpende oppdatert på alt arbeid internt i organisasjonen
– Fungere som prosjekt-, program- eller gruppeleder ved utnevnelse
– Overse Arrangementsutvalgets virksomhet
– Overse virksomheten til andre grupper underlagt NHSU
– Velge fadderledere
– Delta i valg av leder for Arrangementsutvalget
– Disponere organisasjonens mailkonto, stillingens mailkonto og organisasjonens Facebook-side
Som nestleder er det ønskelig at du har:
– Et sterkt ønske om forbedre studiehverdagen til NHS-studenter
– Muligheten til å disponere 8+ timer i uka
– Interesse for å jobbe med studentpolitikk.
– Interesse for NHSU og NHS sitt renommé
Hvorfor bli nestleder?
– Veldig gode muligheter til nettverksbygging
– God arbeidserfaring
– Store muligheter for å påvirke studentenes hverdag
– Fantastisk morsom og nyttig erfaring for videre studieløp, og engasjement.
– God involvering i det sosiale miljøet på NHS
– Ser godt ut på CV-en

Utlysning av stilling som leder NHSU

Under årsmøtet 12. april vil du som student ha mulighet til å stille som kandidat til vervet som leder i organisasjonen. Under årsmøtet vil alle kandidater holde en appell, som så vil avgjøres gjennom en skriftlig votering.

Som leder for NHSU har du en kjempemulighet til å få god praksiserfaring med hva det vil si å jobbe med ledelse og organisasjonsdrift. Du vil få muligheten til å knytte en rekke kontakter og få mange bekjentskap både på skolen og i bransjen, samt påvirke utviklingen av Norsk hotellhøgskole.

Som leder har du det overordnede ansvaret for den daglige driften av NHSU og er styreleder for Studentrådet. Som styreleder for Studentrådet er man talsperson på vegne av skolens tillitsvalgte og har som ansvar å følge opp og gjennomføre Studentrådets vedtak. Leder sitter også i Instituttstyret på skolen, og stiller i tillegg som en av organisasjonens representanter i engasjertmøtene som holdes på NHS, samt StOr sitt engasjertforum.

Leders arbeidsoppgaver innebærer blant annet:

 • Generell organisasjonsdrift
 • Videreutvikling av organisasjonen
 • Oppfølging av fagrelaterte saker på instituttet
 • Klargjøring, utsending og behandling av sakspapirer
 • Møteplanlegging og møteledelse
 • Å være organisasjonens ansikt utenfor instituttet
 • Uttale seg på vegne av studentmassen
 • Holde kontinuerlig dialog med instituttledelsen

Er du interessert? For å stille trenger du kun å sende en kortfattet mail til leder.nhsu@gmail.com med navn og kontaktinformasjon.

For mer informasjon om vervet ta kontakt med Oskar Rudsengen på leder.nhsu@gmail.com eller +47 905 79 097