Studentrådet

Hva er Studentrådet?

Studentrådet er det øverste valgte og bestemmende organet for studentene ved NHS. Det betyr at studentene i Studentrådet har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved instituttet. Studentrådet har 20% makt på instituttet gjennom sin deltakelse i instituttstyret.

Studentrådet består av tillitsvalgte og varatillitsvalgte fra hver klasse innen følgende studieprogram:

  • Bachelor i Reiselivsledelse
  • Bachelor i Hotelledelse
  • Bachelor i Hotelledelse, y-veien
  • Master i Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse

Studentrådets oppgaver er å behandle og vedta saker som omhandler NHSU og skolens virksomhet, eller som er av stor betydning for studentene ved NHS. Noen av hovedoppgavene er emne- og programevaluering, kommunikasjon med instituttledelsen og generell drift av organisasjonen.

Studentrådets møter er et forum for instituttet og alle tilhørende elever. Her kan alle studenter og ansatte på instituttet være en aktiv del av våre møter gjennom sin talerett. Alle studenter på NHS mottar innkalling med saksliste til møtet, og referat offentliggjøres i etterkant.


Ønsker du å bli med i Studentrådet?
I september hvert år gjennomføres Studentvalget.  Hver klasse stemmer frem sin egen tillitsvalgte og varatillitsvalgt, blant studentene i klassen. Alle de valgte representantene til Studentrådet har tale-, forslag- og stemmerett under møtene.

Del