Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det øverste saksforberedende og utøvende organet i NHSU og har ansvaret for den daglige driften av Norsk Hotellhøgskoles Union. Arbeidsutvalget klargjør saker og leder Studentrådets møter, men har ikke stemmerett under disse møtene.

Utvalget består av leder og nestleder i organisasjonen, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, fag- og læringsmiljøansvarlig, sponsoransvarlig, engasjertsjef og masterkoordinator. Arbeidsutvalget har hovedansvaret for den studentpolitiske dialogen og for iverksettingen og gjennomføringen av alle arbeidssaker Studentrådet har stemt frem.

Arbeidsutvalgets ledere velges av Studentrådet hvert år i perioden mars-april under organisasjonens årsmøte og sitter et helt kalenderår. Alle NHS-studenter kan stille til valg som leder og nestleder, inkludert sittende Arbeidsutvalg. Leder og nestleder ansetter selv til de øvrige stillingene i Arbeidsutvalget.


Arbeidsutvalget for 2018/2019 består av

Leder: Silje Karin Teig

Nestleder: Maria Backman

Økonomiansvarlig:

Kommunikasjonsansvarlig:

Fag- og Læringsmiljøansvarlig:

Sponsoransvarlig:

Engasjertsjef:

Masterkoordinator:


Del