Ekstraordinært årsmøte/Extraordinary annual meeting

Ekstraordinært årsmøte/Extraordinary annual meeting

Det vil 18. oktober bli holdt et ekstraordinært årsmøte.
Alle studenter ved NHS har møte- og stemmerett.
Sakene som vil bli tatt opp er godkjenning av revidert budsjett og prøveordning med nye stillinger i arbeidsutvalget.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Søkerlister blir delt ut på møtet

On October 18 we will hold an extraordinary annual meeting
All students at NHS have meeting and voting rights.
The issues are approval of revised budget and a pilot project expanding the executive commettee.

Invitation to extraordinary annual meeting

Lists of applicants will be handed out at the meeting

Please follow and like us:
Del