Nyheter

Nyheter og blogginnlegg

VÅRE FOKUSOMRÅDER

Finn ut hva vi arbeider med
En god utdanning starter med et godt utdanningsmiljø

Vårt overordnede mål er å kunne tilby alle våre studenter en studietid ved Norsk Hotellhøgskole som de aldri vil glemme. Dette innebærer å arbeide hardt innen flere fokusområder som gradvis skal gjøre studiehverdagen bedre. Vi tror på det at selve undervisningen og øvingen bare er en liten del av det som skaper våre fremtidige ledere innen hotell-, reiseliv- og restaurantbransjen, og at tilrettelegging for en bedre utnytting av faglig opplæring skjer gjennom både studentpolitisk og sosialt arbeid. Lær mer om hva vi arbeider for under.

Frivilligarbeid

Vi organiserer og deltar i frivilligarbeid for studentene under messer og andre arrangementer.

Fagpolitisk arbeid

Som linjeforening har vi 20% bestemmelsesrett på NHS. Med denne retten ønsker vi å arbeide å skape en skole av enda høyere faglig kvalitet innen sitt felt

Arrangementer

Gjennom våre arrangementer skaper vi en sosial møteplass for våre studenter.

Studentvelferd

VI bryr oss om NHS-studentene, Vi deler derfor ut midler i de sakene vi mener kan forbedre studentenes tilbud på NHS